Föreningen

Högskolans Idrottsförening i Skövde är ett ideellt utskott under Studentkåren i Skövde.

Vi anordnar tävlingar, turneringar och regelbundna aktiviteter för studenterna vid Högskolan Skövde. Vi består av en styrelse och aktivitetsansvariga som kan vara instruktörer för gruppträning eller ansvariga för en bollsport. Antal personer i organisationen växlar med studenternas intresse av att ingå i verksamheten. Gemensamt för alla poster i föreningen är att alla är ideella och tillsatta av studenter.

Vår ambition är att ha en bredd på våra aktiviteter för att kunna intressera alla studenter på högskolan och med aktiviteter som spänner från turneringar till gruppträning till bollsporter är vi en mycket aktiv förening.

Våra turneringar anordnas i t.ex. inomhusfotboll, innebandy och löptävlingar har anordnats regelbundet de senaste åren. Historiskt har HIFS även stått som värd för flera golfturneringar men det är inte en sport som finns i föreningen idag. Ambitionen är att skicka minst ett lag till en rikstäckande turnering per år och att vi har en kvalificerande turnering här i Skövde för att utse ett lag som får representera HIFS.

HIFS är en SAIF-ansluten förening.