Parkering

För att parkera vid Helenahallen krävs parkeringstillstånd. Prata med aktivitetsansvarig eller maila oss på hifs@studentkaren.se så löser vi det.

Bara medlemmar får parkeringstillständ utdelade och tillståndet gäller enbart under våra aktiviteter.