Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

17 NOV 2018 19:42
Dagordning
 • Uppdaterad: 17 NOV 2018 19:42

 

Högskolans Idrottsförening i Skövde, 20e november 19:00, G-huset.

 Årsmöte inkl. konstituerande styrelsemöte

 

Högskolans idrottsförening i Skövdes årsmöte onsdagen den 20 november 2018.

Plats för mötet är Högskolan i Skövde, kl.19.00. Org. nr. 802457-1617

 1. Mötet öppnas av ordförande. 
 2. Upprop samt fastställande av röstlängd.
 3. Val av sekreterare för mötet. 
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om mötets utlysning.
 7. Behandling av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017/2018.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018.
 9. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Ordförande:           

Vice ordförande:   

Kassör:                  

Ledaransvarig:      

Turneringsansvarig:

Ledamot:               

Ledamot:               

Ledamot:   

 

Som firmatecknare beslutas ordförande och kassör var för sig teckna föreningen.

10. Val av revisor. Väljs ingen blir kassören ansvarig för räkenskaperna.

11. Behandling av inkomna motioner och propositioner.

Motioner från medlemmar:

 


Propositioner från styrelsen:

 • Ändring av Stadgar så att det blir enklare för styrelsen att göra schemaförändringar inför kommande terminer.
 • Ta bort Fotbollen från schemat om de inte har aktivitetsansvariga till nästa termin.
 • Försäljning av Step-brädor 16x och boxhandskar/mitsar.

 

12. Fastställande av årsavgift för kommande terminer.

Medlemsavgiften för kommande 2 terminer fastslås vara oförändrad på 250 kronor
och 150 kronor för medlemmar i Studentkåren. Får styrelsen mandat att vid behov ändra medlemsavgiften temporärt eller permanent (fram tills nästa årsmöte)?

13. Övriga frågor till styrelsen

14. Avslutning

 

Skribent: Stefan Pettersson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Högskolans IF Skövde - Akademisk Idrott
Studentkåren vid högskolan i Skövde, Högskolevägen 8
54145 Skövde

Besöksadress:
Studentkåren vid högskolan i Skövde, Högskolevägen 8
54145 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info