Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2019


Högskolans Idrottsförening i Skövde

Årsmöte inkl. konstituerande styrelsemöte

Högskolans idrottsförening i Skövdes årsmöte onsdagen den 5 december 2019.

Plats för mötet är Högskolan i Skövde, kl.19.00. Org. nr. 802457-1617

 1. Mötet öppnas av ordförande Tobias Johansson. 
 2. Upprop samt fastställande av röstlängd.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av ordförande för mötet. 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om mötets utlysning.
 7. Behandling av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018/2019.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2018/2019.
 9. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
  Ordförande:           
  Vice ordförande:   
  Kassör:                  
  Ledaransvarig:      
  Turneringsansvarig:
  Ledamot:               
  Ledamot:               
  Ledamot:
  Som firmatecknare beslutas ordförande och kassör var för sig teckna föreningen.

 10. Val av revisor. Väljs ingen blir kassören ansvarig för räkenskaperna.
  Förslag att Martin Ejresjö får fortsatt förtroende.
 11. Behandling av inkomna motioner och propositioner.
  Motioner från medlemmar:
  Inga inkomna motioner.

 Propositioner från styrelsen:

 • Fotbollens status, förändra situationen så att aktiviteten fungerar på sikt.
  Förslag är höjda priser för icke studenter samt tvinga dem att betala vid andra träningstillfället. Se bilaga för prishöjning och hur vi har tänkt.

  Vi ställde även ett ultimatum på antal aktivitetsansvariga för kommande termin för att aktiviteten ska fungera.
  Öppna och stänga 2 personer
  Närvaroregistrering 2 personer

 • Fortsatt aktivitet på söndagar i Helenahallen, 20:00-22:00, badminton.

    12. Fastställande av medlemsavgift för kommande terminer.

Medlemsavgiften för kommande 2 terminer (2020-07-01 – 2021-06-30) föreslås förändrad enligt nedan.
Studentkårsmedlem eller funktionär HIFS        200 kr
(styrelse/aktivitetsansvariga)
Högskolestudent HIS                                         300 kr
Pris personer utifrån:                                          400 kr

Får styrelsen mandat att vid behov ändra medlemsavgiften temporärt eller permanent (fram tills nästa årsmöte)?

    13. Övriga frågor till styrelsen

    14. Avslutning

Uppdaterad: 02 DEC 2019 04:13 Skribent: Stefan Pettersson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Högskolans IF Skövde - Akademisk Idrott
Studentkåren vid högskolan i Skövde, Högskolevägen 8
54145 Skövde

Besöksadress:
Studentkåren vid högskolan i Skövde, Högskolevägen 8
54145 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info